چمن زن موتوری

برای چمن زنی قطعات بيش از 1000متر مربع از چمن زن موتوری استفاده می شود. موتور اين چمن زن ها ممکن است احتراقی يا برقی باشد.

 

 دستگاه چمن زن موتوری

اجزاء تشکيل دهنده يک چمن زن موتوری شامل شاسی، چرخ ها، موتور، تيغه برش، دسته هدايت، اهرم های کنترل و مخزن جمع آوری است .

چمن زن موتوری
چمن زن موتوری

 

شاسی

جنس شاسی معمولاً فلزی است که اجزاء ديگر يعنی موتور، دسته هدايت و چرخ ها بر روی آن سوار می شوند.

چرخ ها

اين چمن زن به طور معمول دارای چهار چرخ است که امکان حرکت آن را فراهم می سازد.

موتور

موتور احتراقی مورد استفاده اغلب چهار زمانه بنزينی يک سيلندر است که محور خروجی از ميل لنگ عمودی می باشد .

توان اين موتورها در حدود ٤ تا ٧ قوه اسب است که دارای مخزن سوخت، مخزن روغن، روغن، فيلتر هوا و هندل تسمه ای است.

موتور هوا خنک بوده و سيستم جرقه آن از نوع مگنتی است.

تعداد دور اين موتورها حدود ٣٠٠٠ الی ٤٠٠٠ دور در دقيقه است.

واحد برش

تيغه به طور معمول مستقيماً به محور خروجی متصل می شود و با شروع به کار موتور تيغه نيز می چرخد و تعداد دور آن برابر تعداد دور موتور است.

اخيراً در بعضی از چمن زن ها برای افزايش ايمنی کار از يک کلاچ استفاده شده است.

که قطع و وصل چرخش تيغه به وسيله اهرمی صورت می گيرد.

تيغه به شکل های مختلف يک تکه يا چند تکه سوار بر يک بشقاب وجود دارد.

نوع بشقابی در هنگام کار و برخورد با موانع ايمنی بيشتری دارد

تيغه به علت داشتن لنگر زياد در بعضی از موتورها وظيفه چرخ لنگر را نيز بر عهده دارد.

به طوری که ممکن است در صورت عدم نصب تيغه، روشن نمودن موتور با مشکل مواجه شود.

فقط قسمت انتهايی تيغه عمل برش را انجام می دهد که طول آن ٥ الی ١٠ سانتی متر است و بايد تيز نگه داشته شود.

لبه ی انتهايی مقابل قسمت برنده کمی خميده است به نحوی که هنگام برش چمن ها، بقايای بريده شده به يک سمت هدايت می شود.

چنان چه مخزن جمع آوری به ماشين نصب باشد به داخل آن پرتاب می شود.

برای اين که چمن های بريده شده به قطعات ريزتری تبديل شود.

در اين حالت جای کمتری در مخزن اشغال می شود و در صورت رها ،( شدن درزمين، چمن ها زودتر می پوسند) لبه ی برنده تيغه به صورت پله ای ساخته می شود.

لبه ی برنده ممکن است با تيغه يک تکه و دو تکه بوده و قابل تنظيم باشد.

تنظيم ارتفاع برش با تغيير فاصله تيغه با زمين به وسيله چرخ ها انجام می شود.

هرچه تيغه به زمين نزديک تر باشد ارتفاع برش کمتر خواهد بود .

عرض کار اين چمن زن ها برابر طول تيغه است.

طول تيغه ممکن است از ٣٠ تا ٥٠ سانتی متر باشد.

دسته هدایت

دسته هدايت معمولاً با زاويه کمتر از ٦٠ درجه نسبت به افق به بدنه وصل می شود دامنه تغيير زاويه برای کاربران متفاوت است.

اين دسته علاوه بر امکان هدايت دستگاه در مسيرهای موردنظر، اهرم های کنترل نيز بر روی آن نصب می گردد.

مخزن جمع آوری

مخزن جمع آوری به دلخواه و بر حسب ضرورت قابل نصب و يا جداکردن از چمن زن است. حجم اين مخزن از ٥٠ تا ٨٠ ليتر است.

اين مخزن دارای منافذی است (تور مانند) تا چمن های بريده شده، که همراه با جريان هوا وارد آن می شود، در مخزن باقی مانده و هوا از آن خارج شود.

جنس آن اغلب پلاستيکی است.

برای سهولت هدايت چمن های بريده شده به سمت مخزن، بدنه دارای شکل حلزونی است .

در صورتی که خواسته باشيم چمن بريده شده جمع آوری نشود، مخزن را از چمن زن جدا کرده و دريچه خروجی در انتهای مجرای حلزونی بدنه را می بنديم.

سرويس و نگهداری

سرويس و نگهداری چمن زن موتوری شامل دو قسمت موتور و واحد برش چمن است.

سرويس های اوليه موتور

شامل تميز کردن فيلتر هوا، تعويض روغن، بازديد شمع و تميزکردن آن و مخزن سوخت است که مطابق دستور العمل های مربوط به موتور هر چمن زن بايد انجام شود.

تميزکردن اطراف شبکه های خنک کننده سيلندر از بقايای چمن پس از پايان کار روزانه الزامی است وارسی کليه پيچ های قطعات قبل و بعد از کار بايد انجام شود.

سرويس و نگهداری واحد برش

شامل تميز کردن تيغه، اطراف محوری که تيغه به آن وصل می شود و محفظه اطراف تيغه از بقايای چمن های بريده شده می باشد که پس از هر روز کار بايد با دقت و با فرچه مويی به نسبت زبری انجام شود.

همچنين لبه های برنده تيغه که در صورت کند شدن بايد تيز شوند.

تيز کردن لبه تيغه بايد فقط از يک جهت صورت گيرد.

بازديد چرخ ها به اين منظور که اجسامی در اطراف آن ها گير نکرده باشد، لازم است.

پيچ اتصال تيغه به محور موتور نيز بايد قبل و بعد از هر روز کار و همچنين در حين کار کنترل شود.

نکات ايمنی

کاربران چمن زن بايد لباس کار مناسب بپوشند.

سطح زمين چمن را قبل از شروع کار از وجود هرگونه جسم مزاحم تميز نماييد.

هنگام تميز کردن تيغه و اطراف آن چمن زن را پشت و رو نکنيد چون ممکن است موجب ريختن بنزين و روغن آن شود.

وقتی که چمن در اثر بارندگی يا آبياری خيس است نبايد چمن زنی کرد.

زيرا در اين حالت بقايای چمن ها بر روی قطعات می چسبد و مانع چرخش تيغه می شود.